Thursday, May 8, 2008

ang magsasaka


**** Intro:==> Lugar; Si Lando = Pangunahing tauhan - Ang Kaniyang katayuan sa buhay at angking katangian; Si Aling Cisa o Narcisa at Asawang Mang Danny o Danilo na medyo angat sa buhay na may malawak na lupaing minana at ang kapatid na Menard o Menardo... mag-inang Gina at Inang Tentay pinsang buo ni Aling Narcisa... si Panoy o Saturnino ang pastol din na kababata ni Lando... Ang Matandang Terrio o Tenorrio at Tandang Sefa o Josefa na nag-aruga kay Lando mula't sapol... at iba pa...

*********************** Paunawa **********************
Ang Lahat ng mga nasambit na tauhan, Lugar o may pagkakahawig dito ay pawang kathang isip lamang po ng isang nagsasanay na nais lamang mamahagi ng kuwento... ako po ay hindi manunulat.
*********************** #### ************************


Tagkawayan - (Tagkauaian) Quezon Province - Dulong Bayan, Barrio na malapit na sa Dait Camarines Norte. Isang Nagbibinata ang ngalan ay Lando, walang hanapbuhay kundi ang mangahoy, magsaka at kung minsan ay mag-akiyat ng punong niyog, at ang pahinga ay madalas magsalok ng tubig. Sa maliit na Dampa ito'y nakatira na kasama ang mahina na ang tuhod na matandang Terrio. Ulilang Lubos ito at tanging nagisnang nag-aalaga ay ang matanda dahil sa ito'y di nakasama sa biyahe ng TREN patungong Maynila na nadiskarel noong 1977 at si Lando'y mag-dadalawang taon pa lamang na inihabilin sa mag-asawang Terrio at Sefa. Sinawing palad ang mag-asawa at noon nga'y sila na ang nag-aroga kay Lando.

Salat sa yaman, ngunit sagana sa pagmamahal at pag-aaruga, tinangkilik siya bilang turing na isang anak, malapit sa riles ng Tren sila naninirahan... sa paglakad ng panahon pumanaw ang matandang Sefa at si Mang Terrio na ang nagtaguyod ng ikabubuhay nilang dalawa. Kapuwa magsasaka ang hanapbuhay. Si mang Terrio na hindi nagkulang ng pangaral kay Lando hanggang ito'y makapagtapos ng ika-anim (6) na baitang... At hindi halos kaya ni mang Terrio na ito'y itaguyod, dangan at iginugupo narin ng karamdaman, rheuma , arthritis at pulmonia... sa maikling salita, noon ay magbibinata pa lamang ang Lando ay hagip lahat ang hirap. Ngunit nandoon na busog siya sa pangaral ng itinuring na magulang, may tatag at mapagmahal... Mapagkumbaba, mabait, masunurin at walang pinipiling trabaho basta't ito'y pagkaka-kitaan.

Decada 90's ang Lando ay nagsimulang magtaguyod ng ikabubuhay nila ni Mang Terrio, sumasabak ang murang katawan sa lahat ng gawaing bahay at lalo na sa bukid... Siya ay laging kasama kung saan ang may taniman o gapasan o dili kaya ay manulungan...

"Lando!!! Lando!!!" sigaw ni Aling Narcisa sa binata - Dito ang Pamilya ni Aling Cisa o Narcisa at mang Danny na regular niyang parokiya, siya ang tagapangalaga ng hayupan nila, ng lupa, katu-katulong sa lahat ng bagay, ka-pamilya'ng turing bilang kasama...

Si Aling Cisa := na tumatakda sa edad 27 anyos... bata pa at masipag... napangasawa ni Mang Danny na anak ng isang maralita din sa nayong iyon at...
Si Mang Danny := laki sa luho na umaasa lamang sa bunga ng ipinamanang lupain ngunit walang hilig ito sa pagbubukid... dahil isa siyang Bigong Enheniyero... Lahat ay iniaasa sa kakayahan ni Lando kapalit ng Pera, pabuya at kadalasan kapag nananalo ito sa Sabong o Sugal ay binabalatuhan ang binata... Palagay ang loob kay Lando, pinagkakatiwalaan na parang kapatid...

Si Menard := kapatid ni Lando na nag-aaral sa Maynila na ang atupag ay lakuwatsa at barkada, si Menard na may pagka Badding at puro babae ang mga kabarkada na lakuwatsera din na walang inatupag ay mamasyal... Sosyalera...

"Gandang Umaga..!!! Mang Terrio!!! Lando!!!..." Umagang-umaga ay nanggigising ito sa Dampa na sarado pa ang mga bintana... "Lando!!! Mang Terrio.!!!" At naglapit ito ng tuluyan sa bahay pawid... "Lando!!!" ani mang Terrio sa natutulog pang Binatilyo "Ehmm... bakit po" nag-inat ito at nagpumilit magbangon "May natawag ga..." agad sumilip sa bintana na di binuksan... "Si aling Cisa...bakit kaya..." at nagparamdam na bababa ito "Eh, Lando!!! Wala ka bang lakad?!" ika sa naaalimpungatang binatilyo "Wala naman po.. bakit ho ga ate?!" ika niya "kung pwede... Iyong natitirang linang ay bungkalin na...?!!" at tumalima ang Lando kinuha ang tali ni Guwadis ang Aso na bulag ang isang Mata... turuan ito masusing inaruga ni Lando habang ito'y tuta pa lamang na nagging kasa-kasama sa ano mang lakad...

Sa taniman ng Gabi, "Yaong ika-apat na linang...at nang mabaunan ng Gabi..." at masusing nagsingkaw ito ng Baka... Alagang ipinagkatiwala sa kaniya nina Aling Cisa... Sa dulungan, Si Aling Cisa na Asawa ni Mang Danny ang lagi nitong kasa-kasama...

Sina Mang Danny ang May malawak na Lupain sa Dalisdis ng Bundok. Siya'y may katamaran, mahilig sa umpukan, sabungan ang bisyo, sugal at paminsan-minsa'y inom...

Si Aling Cisa na maalaga sa hayupan at lupain na minana sa mga Biyanan s'ya halos ang namamahala dahil... likas sa ASAWA ang umasa sa mga Katulad ni Lando... Kaya halos sa panahon ng taniman man o tagsibol si Lando lagi ang kanilang kaantabay... kapamilya na nga ito, katu-katulong, ang dalawang anak na lalaki na may katamaran din na sadyang minana sa ama na batugan...

"Ikaw na ang bahala at maglilinis pa kami sa gabihan..." ang aling Cisa ka Lando at nagtungo ito sa iba pang nakiki-upahan...

Si Lando ay may taas ng 5 talampakan at 9 na pulgada sa murang edad na mag-di-diyes y singko anyos (Kinse) or 15 or labing limang Taon gulang, may tindig bagaman ito ay may kaitingkaran ang balat "Kayumanggi" na mamula-mula, makinis at matipuno dahil natural, at dala nga ng hirap ito'y parang nililok ng matalinong sculpture ang katawan at wangis, ang buhok ay maitim-na maitim, kuluting natural... bagay sa bilugan niyang mukha na animo'y Adonis.

Walang babae na hindi humanga kung tititigan ang Lando, ngunit dala nga ng kasalatan, hindi namulat ang Lando sa luho o layaw, marunong magkakasiya sa kung ano ang kaya... Walang hilig si Lando sa babae, bata pa kasi at walang tumatanim na malisya... Liban na sa natural na panganga-ilangan... o kung kaya matatawag na likas sa lalaki ang tindigan ng walang dahilan o kung mayroon man ay hindi sadya... Lalo na kung siya ay makakakita ng Ari ng babaeng umiihi ng walang pasintabi, o kaya ay makatingala ito ng nakapalda lamang ng ang saplot ay kinakain ng malulusog na hiyas.... Si Lando makakita man ng ganito ngunit hindi agad inilalagay sa masamang imahinasyon o malisya...


Madalas ito'y nararanasan niya kay Aling Cisa... nandoong Makita niyang di sinasadya na kapag umiihi na sa gilid lamang ng mga bunton ng dayami o pananim... o kaya ay magbibihis lamang sa mga kubling Talahib na palagay ang loob dahil sila lamang ni Lando... Kilabutan man si Lando ay pinapawi ni'to ng Alalahaning itinuring niyang Ate at kakahiya nga kay Mang Danny... na itinuring niyang kuya... madalas na masasabing kuhanan na niya ng mga panganngailangan...

"Lando... ikaw muna ha dine at ako'y pasapit ng bahay..." habilin niya at malapit ng tumuwid ang haring araw "Opo..." magalang na sagot "At baka nakapaghanda na si Inang Tentay..." ang katulong na Inang Tentay kamag-anak na buo ni aling Cisa, tagapangalaga ng makukulit niyang supling na kaagapay sa lahat ng gawaing bahay... sa umaga't hapon ito'y bahay ni Aling Tentay na kadalasang kasama ang anak na Si Gina pamangkin ni aling Cisa... kababata ni Lando na patuloy sa pag-aaral.. ang masugid at Lihim na tagahanga ni Lando...

"Landooo!!!..." pumapailanlang na tinig mula sa malayo. Tanaw niya ang papalapit na Aling Cisa kasama si Gina na dala ang mga pagkain pananghalian. May ngiti kay Lando ang mga oras na iyon.. hindi dahil nandoon si Gina... kundi dahil malapit na ang kainan... Ang isang kaaliwan ni Lando ay ang Kumain...

"Oohhww!!! Ooww!!!" pinahinga ang katunggaling Baka at Asarol... saglit pinakawalan ang Baka para manginain "Pahinga muna... sipag talaga..." ang Gina na di mapigilang humanga "Oo na.... Ndyan ka na naman..." pabiro ni Lando ngunit seriyoso ang mukha... madalang ngumiti pero ganoon na ang kasiyahan na matamang lagging pinagmamasdan ng Lihim ang mga iyon ni Aling Cisa... Ganoon din ang mga kilos at galaw, lalo na kapag si Gina ang kasama...

Masinop lalo na sa pagkain... si Gina, mapang-uyam "Lando,... bakit baga parang lagi ka ga'ng iwas... may dungis ba kami sa mukha ha?!!..." na hahaluan ng tawa ng mag-tiya... "Hindi hoyyy.. baka maniwala si Ate..." at sabay sulyap kay Aling Cisa na pamumulahan pa ito ng mukha... Dahil sa totoo lang, di man pansin ni Lando ang madalas na pagpapakita ng sadya man o hindi ng maseselang bahagi na katawan ni Aling Cisa... hindi niya ito halata...

si Aling Cisa,... mapang-akit... may pagka-uhaw, sabik na madalas,... dahilan kasi na ang asawa ay mas nahumaling sa manok, laging himas ay mga tandang... mas madalas kaysa sa panganga-ilangan ng asawa... ni ayaw pag-ukulan ng pansin... Siya ang taong, "BAHALA Na Style at ang Laging pinagagana ay ang PERA, Kuwalta, Money Atic, Bread"...

Sa mga mata ni Lando na nagbibinata at malapit ng tubuan ng malisya... ang totoong dinadarang sa apoy... bata, mainit,... unang sasalta sa karanasan, at pagtuklas ng isang bagay na immoral... ang pagkakahumaling sa laman...

Kadalasang punahin si Lando, lalo na kung may Handaan at manunulungan ito kina Mang Danny sa paghahalo ng kalamay at ubi... pagkudkod ng niyog... lalo na kapag may Sayawan, hindi ito papahuli dahil narin sa mga tulong ni Mang Danny... binibihisan, bilang kapalit ng lahat ng hirap.... Isinasama sa mga palaro... lalo na sa pangkalakasan... bunong braso, boxing, at balibagan o Wrestling... Si Lando na tinaguriang "KABAL" o "BAKAL"... matigas, matipuno at banayad... titilian ng kababaihan... lalo na kung dayo... na madalas mapupuna kay Gina ang Selos ng palihim...


*******
"Lando!..." si mang Danny "Eh.. ikaw muna ang sumama sa rendihan ha... may tupada lang eh..." utos niya "Opo kuya..." ang Lando agad na nag-ayos at naghabilin sa Matanda na papaluwas para mag-rendi ng Gabi...

Sa palengke, siya ang katulong ni Aling Cisa na madalas... matapos ang bintahan... magmimistulang ka-Date niya ito... kakain sa restauran o kahit saang turo-turo... hindi pagtatakhan na malapit ang loob ni Aling Cisa dito... ang Lihim na kaagaw ni Gina sa attention...

Madalas mapakitaan ni Aling Cisa si Lando lalo na ang sadyaing lilisan ng palda o kung minsan ay duster na suot kapag nasa bahay... o kung kasalo sa pagkain, sa bukid... uupo ito ng walang pakiyeme na nakaharap kay Lando na kahit kita ang kaluluwa... ay sadyang ihahain sa binata... kayat ang Lando ay mapupuna ni Gina na madalas sasabihan nito ng "May dumi baga ang aming Mukha... at bakit lagi kang iwas..." na hindi niya inaasahang umuumpisa ang tukso na nagmumula sa kasama... dahil madalas... sila ang sanggang dikit... Si Lando ay isang magsasaka...

"Bukas Lando eh maaga ha?!!..." si mang Danny ulit "Magtatag-ulan eh... aayusin ang mga haligi ng bahay at kusina..." ganoon sa tuwing nalalapit ang tag-ulan... dahil daanan ng bagyo.. kailangan handa... At sa gubat na pinamutulan ng matatandang kawayan at kahoy salamagi at kakuwate... inipon niya ito kina-umagahan... at naghahanda ang mga ito ng butas para pamalit sa mga mahihinang haligi ng bahay... lalo ng mga kural ng baboy at bakahan, at sa mga kambingan dahil mahihina ang mga ito sa lamig at basa...

Itataon naman ni Aling Cisa na kapag nandoon na ang Lando siya ay makiki-alam sa mga lutuin... nasisipat lagi ni Lando ng hindi sadya kapag napapatingala ito ang aling Cisa na talaga nga namang sadyaing tumapat sa kinaruroonan ni Lando... maaaninag ang suot niyang panty tiyak, na sa mga pagkakataon na nakatayo na nakabuka... at hindi rin lihim kay Lando na ito'y hilakbutan kapag mapapansin ito... kapag sa pagkaka-alam ni Aling Cisa na matatamaan ng tingin ni Lando ang Ayos,... maaaninag sa mukha nito ang kasiyahan... mapanudyo... mapang-akit... na totoo'ng mapanukso... bababa ito kunwari'y "Lando... pakisalok kami ng tubig panghugas bigas sa tapayan pagkatapos diyan ha?!... mamaya na..." at ang pakay ay alamin ang pag-iibang kulay nito kung may Tama ang mga hakbang sa binata...

Si Lando sa Tagpong iyon... magdi-diyes y siyete na... may kilabot na ito sa balahibo... unti-unting tumutubo ang hibla ng tukso at paninindig balahibo... di itatago ang minsang MANAGINIP ng GISING... ayaw niyang isipin ito... pero paano kung madalas ay nandoon... parang kakanin na di tatanggihan sa mga sandali ng panganga-ilangan pagkadaka ng "Panghimagas"...

"Lando.!!! Pakisalok naman ako ng pampaligo ohw... Pleasee..." ang badding na kapatid ni Mang Danny... Ehhmm... alam mo na taray na bakla at ang Lando ay "Maya kaunti ha..." at kadalasang sa banyo ito'y masubukan ni Menard... bakla eh... alam mo na ang mga patutsa kapag nakaka-isa... Tsansing... Di ba?!

Pero ang malala... at madalas na Eksena "Lando... kung may oras ka... pakisalok naman ako ng pampaligo..." ni Aling Cisa na matagal ng namamalakaya ng mga pagkakataon...

Sa dahilan nga na totoo'ng uhaw... hindi kasi mapagtuunan ng pansin ang mga panganga-ilangan nito sa sexual ni Mang Danny na ang atupag ay manok, barkada at madalas na sa mga pundahan ito ginagabi... lasing minsan bagaman hindi lasenggo... walang hilig sa sex... tood kung tawagin... masisisi ba si Aling Cisa na madarang sa madalas na kasama?!

"Ayyy.. ate.!! Sorry... akala ko walang tao..." si aling Cisa naman itataon na papasok sa banyo'ng palikuran kapag malapit na ang Lando mula sa pagsalok ng Tubig sa Balon... natural na ipapasok nito ang dalawang piningga na balde... matamang nandoon din ang Aling Cisa... naka-kamison ng manipis... kunwa'y naghihintay lamang ng tubig... at handa ito na maligo... hindi maiiwasang mapasulyap ang Lando sa kabiglaanan... mamamasdan nito ang katawang may hubog din, dala ng sipag, daig pa ang nag-gi-GYM o nag-I-aerobic... sexy na masasabi ang Aling Cisa... hindi maputi pero hindi din maitim... katamtaman... mamula-mula... may puti lalo sa mga tagong bahagi ng katawan...

Nandoong naka-upo sa bangkito ang Aling Cisa na nananabo ng tubig na isinasalin sa tapayan ni Lando... mapapalilis ang laylayan ng kamison na ang mga kamay ay humihilod sa mga hita kapag nagbubuhos ng tubig... mamumula ang mukha ni Lando sa pagkapahiya... makikitaan o sa tingin niya'y nabubosohan nito ang Amo na "ATE" kung tawagin niya... "Ohh.. isa na lang ha?! Tama na..." ika ni Aling Cisa kay Lando "Oho Ate..." at mabilis na lalabas ito... sisipatin kung sino ang nasa mga paligid... may takot ang Lando... subalit panahon ika... sa mga ganoon tagpo sa Barrio... animo'y tahanan ng tahimik o Puntod... madalang ang tao na tambay... lalo na kapag ang bahay mo ay nasa mga panulukan ng bukid... lalo na kina Aling Cisa... malayo sa Camino o High-way... madalas ang mga tao... abala sa pagbi-Video-OK... ganoon sa kanila... mga taong tamad... o dili'y libangan matapos ang mga gawaing bukid o ano pa mang ikinabubuhay...

Sa ikalawang pagsalok ni Lando... bantulot na itong pumasok, nandoong mananantiya muna... lilingon sa likuran o sisiguruhing walang sino mang makakapuna... nahihiya, natatakot... "Ate... ito na ang Tubig..." ugaling magpasintabi... na ikinagusto ni Aling Cisa... mula pa ito ng maliit pa... walang malisya... pero kay aling Cisa sa ngayon, siya ang tinutubuan ng KILABOT sa katawan... init na di madalas maibigay ng asawa... at si Lando ang pinagti-trip-pan nito... tukso... o Biro... ay nandoon na idarang niya ang binata sa mga ganoong bagay... tinuturuan o kaya'y biro lamang...

"Sige ipasok mo na...are'ng binata'y bago ng bago... " nangingiti ang Aling Cisa na nandoong mas malala... nakabuyang-yang ito... naghihilod ng likod na nakabuka ang dalawang paa kapag nananaboan ng tubig... mapapalunok ng laway ang Lando dahil ngayon, totoong walang saplot na panloob... nandoong nakasampay mismo sa bunganga ng Tapayan ang panty... "Ehh.. Ate..." alam ang tinutukoy... isasalin ang tubig mula sa balde.. eh nandoon ang panty... "Ay.. teka..." saka mabilis na kukunin at pipigain.. saka isasampay sa sampayan... tatayo ang aling Cisa pero nandoong basang-basa ang lumalapat sa katawan na kamison dahil nagbuhos na ito ng buong katawan... bakat ang balahibuhing hiyas na kumapit sa basang kamison... kita ni Lando ito... na lalong ikinapamutla niya.. dahil ni sa hinagap... hindi niya ito madalas Makita ng di lihim.. kundi pasulyap lamang... ngayon, nakatambad ito sa mismong harapan habang nagsasalin ng tubig... nariyang nagpapati-unat kapag nagbubuhos ng tubig si Aling Cisa... Kita ni Aling Cisa ang hilatsa ni Lando... alam nito na kita ang kaniyang yamans... makapal ang buhok sa mga tambok... at sasabayan niya ng paghihilod na nakatayo... sa ikalawang balde ng tubig na isasalin... mapapansing mga hita na niya ang hinihilod... itataaas pa na sadya ang laylayan ng kaniyang kamison... kitang-kita ang mapuputi'ng hita... at ipapasok pa na paloob ang tuwalya sa puson ni Aling Cisa kasabay ng pagsalin pataas ng balde... at sabay ng tumayo si Aling Cisa... hindi niya ito naiwasang hindi masulayapan... ang Hiyas na nadadaluyan ng tubig na may sabon na nagmumula sa tuwalya na inihihilod ni aling Cisa sa puson at tiyan... huminga ng malalalim si Lando... napapalunok ng laway... at sa kaniyang paglabas... pawisan ito... at mabilis na tumalilis... Alam ni Aling Cisa... kita ni Lando ang kaniyang hiyas.... Sinadya niya ito... sa ano mang kaparaanan ng kaniyang nais patunayan... Ito bay' nais patunayan kung tapat sa kaniya at may totoong paggalang ang binata... o kaya'y kagustuhan niya na malaman kung may simpatiya (may-asim) siya sa mga mata ni Lando...Ang Magsasaka ni Eugene David Vera
Ika-2ng bahagi

**** *******
....Ang pagtuklas ni Lando.... Kung Sino na siya ngayon... at marunong na siyang... magsarili...
************

Kung dati madalas kalaro ni Lando ang aso, ngayo'y matatayog ang tingala, madalas na ngayon itong nagmumuni-muni, nagyon ito nagsisimulang gumulo ang isipan at mundo. Ngayon ito natututong humarap ng matagal at madalas sa salamin... kung madalas ni hindi tapunan ng titig si Gina, ngayon ay umiiba ang pakikiharap niya dito... bukod sa magalang, may malasakit na... "Oyy.. bihis na bihis ha?! Saan ba ang lakad...?!" may napupuna na ang Gina sa ayos ni Lando, lalong lumitaw ang natatagong alinyada nito... kung sa suot niyang mga pang saka na ituring niyang uniforme na lalong nagbibigay ito ng lalaking-lalakeng tindig ay mas lalong lumitaw ang kaniyang pagka-Matarake nitong tindig... kung sa manok ay Labuyo'ng katatakutan o hahangaan ng mananabong... "Wala naman..." mahinhing sagot "Parang may patutunguhan ka eh... pwede sumama..?!" ang tukso ni Gina "Hehehee... ikaw talaga..." ang Lando na madalang ngumiti, marunong ng tumawa ng may pagkapitagan...

Ganoon lagi na mula ng ito'y matuto sa buhay... inihuhubog na siya mismo ng tadhana... lalo na ang Aling Cisa na madalas mag-udyok ng alindog... at Gina na mapunahin sa bawat bago'ng ayos ni Lando... na lahat ay naanyaya... madaling mapuna dahil hindi karaniwan sa mata ng tao... na ang Lando ay mag-ayos...

SA tuwing sasapit ang Sabado ng hapon lalo na kapag Linggo, ang Lando'y napapa-ubaya ni Tandang Terrio na makihalubilo sa kabinataan... ngunit mahigpit lamang na habilin dito'y huwag sa bisyong masasama.. alam ang alituntunin sa buhay... iyan ang ikahahanga ng marami kay Lando...

Walang mangahas dito na maghamon, lalo na kapag kapantay ang Edad... alam ang kapasidad sa lakas, alam ang dunong sa pakikipagtagisan ng lakas at boxing... Sino ang haharap sa magsasaka... magalang, walang kaaway, iginagalang, at may pusong matulungin, may bayad man o wala... Ito na si Lando... Ang magsasaka...

Sabado ng hapon, ang Lando'y makikihalubilo sa kababata... nakiki-umpok bagaman mapupuna mo na lagging tahimik at lagging nakikinig lamang sa mga kuwentuhan... tatawa o aayon lamang... marunong makisama, alam limitahan ang sarili... at minsan

"Lando! Pakihuli mamayang paghapon ng mga manok sa puno..." utos "Ang Alin po kuyang..." kay mang Danny "...ang dalawang binalake..." patuloy... "Ho?! Eh bakit kuya.?!!!" Sa pagkamangha "Paparine ang pareng Dindo..." kinindatan ang binata, alam na ito'y ititinola... pulutan, at ginataang manok... ang malimit na eksena kapag medyo naka-aguwanta sa lamayan ng sugal... agad dudukot ito ng pabuya at ibibigay sa binata... "Salamat kuya..." masaya na ito... at sa gabing iyon, lalo na't si Aling Cisa na kapapaligo pa lamang... mabango, ngayon ay nakakatabi ni Lando sa paghahanda ng pag-kadkad ng niyog, pagpipiga ng gata... at pagkatay sa hinuling manok...

"Ate ako na lang..." pilit na akuin ang trabaho sa pagkitil sa leeg... "Okay lang... sige na at ako pipiga ng gata..." pilit din at lagging nasa harapan ni Lando... tukso... tulad ng dati... walang patumanggang nakabukaka ito sa pag-upo na sadyaing ililihis ng kaunti ang duster... ihaharap kay Lando... kung noon ay Oo iwas ang sulyap ni Lando... ngayon, napapadalas na ang titig dito... mamumula ang mukha... pero kabog ng dibdib... iiwas, Oo, pero halata na kay Aling Cisa ang totoo nitong kilos,... kapuwa may unawaan na yata sa mga ganoong situwasyon...

Gabi noon, matapos ang lutuan... "Dine ka ha... at makapagpatianod..." ang biro ni Mang Danny kay Lando na nandoon na ang mga kasama lalo na ang Kumpareng Dindo "Opo... ihahatid ko laang ang ginataan sa Itay..." di niya kailan man kinalimutan ang Matandang Terrio, lalo na sa mga panganga-ilangan ng tulad ng mga pagkain...

Pagkabalik... nananagayan ang mga ito matapos ang haing hapunan nina Inang Tentay at Gina at aling Cisa... "Takbo ka muna ng pang-antabay..." bulong kay Lando... iyon ay case ng Beer na Beer... mura kasi... ayaw mapahiya sa mga kaharap ang Mang Danny... runner ang madalas na papel kapag ganoong okasyon ni Lando...

Abala ang lahat sa huntahan... ganoon din ang mga babae sa taas,... "Lando! Hated mo naman ako... uuwi na ko..." ang Gina... paglalambing kay Lando... "Sige.. teka lang... papaalam lang..." ganoon si Lando,... mapitagan,.. alam kung saan ang punta... mapagkakatiwalaan... "Lando ha.?! Baka alukin ika'y matagayan..." halata ang malasakit ni Gina dito... ikinatataba ng puso ni Lando... "Nandoon naman ga ang Kuya... di ako pababayaan noon..." pagtitiwala sa itinuring na kuya... na noon pa nga naman ay tagapag-sanggalan... si Mang Danny ay malaki ang malasakit kay Lando... higit sa barkada at turing na kapatid din... Liban kay Aling Cisa na sinasakluban ng pagnanasa sa binata...

SA tuwing may maaalala ang Lando... mga pagkakataong makasulyap ng ikapanlalabot niya ng loob... nagyon ay may pahawak-hawak sa braso si Lando kay Gina... "Ingat ha... madilim... baka matalisod..." ang pagiging gentleman ay umuusbong na sa kaniya... maalalay na sadyang ipinagiinit din ni Gina... "Salamat... at gumaganti ito ng hawak sa braso..." iba na ang Lando ngayon... may ibig ng sabihin ang bawat galaw o ano mang kakaibang kilos... tulad ng mga dalaga at binata... sila na ito... iba na... may kaakibat na malisya... "Kamusta pag-aaral mo sa bayan...?!" ang Lando "Okay naman... bakit... ikaw ayaw mo magpatuloy?!" si Gina, tama ang alok at malinis na pakay kay Lando... dahil sa totoo'y may simpatiya ito na hinid itinatago kay Lando... "Kung sakali... nang makahabol pa... pag pinayagan ako ni Itay..." ika niya... may munti din itong pangarap...

"Sige... ako'y babalik na..." nang makarating sa trangkahan sa bahay nina Gina... "Ingat ka... huwag makiki-umpok na doon ha..?!" halata ang mga kilos at pananalita... hindi manhid si Lando para hindi ito maunawaan "Salamat..." ang bawi niya... may ngiti na ito sa labi ni Lando...

Nang makabalik ito sa bahay nina Mang Danny... nandoong aaligid ito... aantabay sa ipag-uutos... "Ika'y mamanhik muna dine... manood ka muna..." ika naman ni Inang Tentay... nandoong nanonood ng panggabing panoorin... ang mga bata ay tulog na... may pasok pa sila... sa itaas nandoong nanonood din sina Aling Cisa... "Ohh.. dine ka muna..." alok ni Aling Cisa "Salamat...dine na laang at baka may ipag-utos pa si Kuyang..."

Sa mga ganoon, di maka-apuhap ng mga dahilan si Aling Cisa... pagkakataong bigyang daan ang pagngingilay ng kaniyang pansariling panata... para kay Lando... halata na iwas siya dito... alam ang bakit ganoon si Aling Cisa... lalo na kapag napag-iisa sila... sa Bukid, sa parang,... sa palengke... sa kainan... nandoong lagi itong kilabutan... tayuan ng balahibo... at minsang mag-isip o mag-imahinasyon... pero lahat ng ito... kay Gina ibinabaling...

Nanaog ang Aling Cisa... "Ohh kayo diyaan'y huwag pakalango..." pabirong pagpapalipad hangin sa ASAWA... ang iba'y may bahid pag-iwas... paggalang sa maybahay "Opo..." mga binata din na kasama ni Mang Dindo "Beer laang are..." ani Mang Danny... "Mayamaya'y papayao't na din kami't bukas ay maniningil ang Kumare mo sa iniliwas na mga baboy... ay isinama ang inahing matamlay na sa panganganak..."

Tingin niya'y tatagal pa iyon... abala lahat, di maiwasang magkuwentuhan... "Asan ba si Lando..." ani mang Dindo "Oyy Lando.. panaog ka nga dine muna..." ang Aling Cisa "Poo..." agad nanaog mula sa itaas sa panonood... "Ito'y masubukan..." ang isang tagay ng beer sa baso... "Eh,.. sige ho... kaunti lang..." tumingin pa muna kay Mang Danny... tinanguan ito... nagsasabing... sige at subukan lang kung kaya... Ganoon si Mang Danny kung hindi puwede'y madalas na ipagsanggalan ito at sasabihing... "Huwag muna ngayon at bukas ay may pabubungkal pa ako..." o dili kaya'y "Naku.. eh huwag turuan ang bata pa..." pero ngayon ay di maiwasang bigyang daan... malaki na at may tumpak nang isip "Agghhh...Aahhh..." namula ito sa unang tagay pero ipinakitang kaya "Salamat..." ika niya "Ohh.. eh binata na are... kaya na ga..." at si Lando'y muli sa hagdanan ito naupo... Ganoon siya kapitagan... mapagbigay daan sa mga bisita ni Mang Danny... Madalas iyon... kahit malayo ito minsan... matotounan parin ng tingin...

Pagkakataon din sa mga sandaling iyon... alam ni Aling Cisa... medyo uminit din ito... "Eh.. ikaw bay kakayanin ang mga iyan..." nagmamalasakit din "Kunti lang ate... okay lang..." salo naman "Manhik ka muna kung di pwede..." pagsasalo na nandoong natatawa ang Mang Danny.. alam na di sanay ang Lando sa ganoon... nang mamanhik ang Aling Cisa "Dine ka muna..." ang pag-aalok na mamanhik muna din siya... sa pagtingala ni Lando na sa paghapit ng laylayan ng duster ni Aling Cisa... natanaw nitong walang panloob na nabanaag... lalo na ng makapanhik ito at iniwagwag... di maiwasang mag-init din si Lando... natutulala ito... at namanhik din ang Binata "Oh... humigop ka muna ng sabaw..." iniabot ang tinola na may papaya "Salamat po Ate..." pero matalim ang titig ni Aling Cisa... "Huwag ka nang iinom baka ika'y mapuyat pa..." habilin na mahigpit... sa isang baso ay halata ang pagkaputla... sa paghihigop ng sabaw, sa loob habang ipinagpapatuloy ang panonood ng TV... nandoon si Inang Tentay na nakakaidlip sa pahabang sofa na kawayan... sa Bintana na malapit sa nag-iinuman naman pumuwesto si Aling Cisa... para matanaw ang mga abala doon... sadyang ito'y nakaharap naman kay Lando... nakatang-od si Aling Cisa sa bintana na papilipit ang ayos... naka-taas ang isang paa na naka-apak sa mesitang kawayan... di ito ayos sa pagkakaladlad ng laylayan ng duster... kitang-kita ni Lando ang maitim na animo'y nuno sa punso... natatakpan lamang ng may kakapalang buhok nito ... napapakuyakoy na panaka-naka... kapag nasusulyapan ni Aling Cisa na natutuon ang mata ni Lando sa kaniyang nakapapabukang mga hita... lalo nitong binibigyan ng daan... at kunwa'ng napasasandal ito sa upuan at matamang manood o itutoon ang tingin sa palabas sa TV... hinahayaan niya iyon na ikalawang eksena na matanaw na panoorin ni Lando... Nasanay na yata si Aling Cisa na magkasiya sa pagpapaboso kay Lando... parang nasisiyahan din siya kapag nakikita niyang ang Binata ay mamumutla, o kaya ay kilabutan... halata din kasi ito kapag napapasulyap siya at mahuhuling si Lando ay nakatitig dito...

Ngayon, alam niya at tiyak siyang kung sakali ay magbigay daan ito... marahil hindi makakatanggi ang Lando... sa kung anong paraan o dahilan ni Aling Cisa... at kung paano masisilo sa bitag nito...

Nandoong makapapaidlip si aling Cisa sa panonood... at paghihintay sa mga nagsisipag-inuman... nandoong talaga nga namang malayang makikita ang ikalawang panoorin... ang kaniyang hiyas na lumuluwa... na ngayon ay napanggigigilan ng isang panauhin... si Lando... mapungay na ang mga mata... dalawa ang pinapanood...lumilipad ang isip... pero ang mas una niyang binibigyang pansin ang pambihirang nakikita... aninag ni Aling Cisa... pinagpipiyestahan ni Lando ito... hanggang sa mag-umunat si Aling Cisa... na totoong kunwa'y i-idlip nito sa paghihintay... nakaunat ang dalawa na niyang paa sa mesitang kawayan... at nakasandal ng pahilig na may unan sa likod... iniangat ang puwet at ini-usog para makaunat ng kaunti... itinaas ang isang paa/binti na nakapabaluktot at nananatiling naka-unat ang isa na ipinaglayo ang mga hita... lalong iniharap kay Lando ito... sa pagkaka-pikit ni Aling Cisa... inaaninag niya sa maliit na nakapaningkit na mata... si Lando na atubiling kumilos... maingat ang mga pagbiling ng mga hitang akala mo'y namamanhid sa puwesto ng pagkaka-upo... nandoong Makita ni Aling Cisa na isinasa-ayos ang namimintig na Ari nito... itinataas na nakaturo pataas na parang kamay ng orasang itatama sa pang-Alas Dose... ibig baga'ng sabihin ay Tirik na ito... na nagpapasaya naman kay Aling Cisa... nagkamot si Aling Cisa na ngayon ay sa hita ito nagkikikiskis ng kuko... iyon ay pagsasakatuparang lalong tumaas at lumiyad o lumilis ang laylayan niyang suot...

Pagmamasdan ni Lando si Inang Tentay na nakahiga sa sofa... kung sakali na maalimpungatan kasi ito... hindi halata dahil halos kahilera ng kinauupuan ni Aling Cisa... napapa-hagok minsan ang matanda... ngayon ay nakapani-unat na ang mga paa ni Lando na naka-laylay sa hagdanan na habang nanonood... maayos na ito na hindi halata kahit magpintig sa galit ang alaga...

Ngayon si Lando... kauna-unahang mararamdaman niya ito sa tanang buhay niya... ang halos mapiga, masakal ang alaga... ang halos mag-igting sa sikip na may sarap ang litid... ngayon... mararanasan ni Lando ang Kung ano ang isang ganap ng Binata... ni sa hinagap ay di niya nagawa... "ang Mag-Sarili"... tuloy ngayon ang Lando ay napapahimas sa kaniyang harapan ng palihim... hindi lingid ito kay Aling Cisa na di alam na minamanmanan... "Erhhmm.. Errmm..." nagitla ang Lando... inakala na nahalata ito... nagtuwid ng upo...

Nang matapos ang inuman... nandoong nagpapaalaman ang magka-inuman na Kumpare nilang Mang Dindo... agad nanaog si Lando... agad ding nagbangon ang Aling Cisa.... Alam lahat ang nangyayari... Kay Lando... sa Ibaba... nagtutulog-tulugan lamang kasi ito... dahil nagpapaligaya sa pamamagitan ni Lando... para siyang may sakit na nasisisyahan na panoorin lamang...

"Ohh.. Lando... Eh... okay lang.. hayaan mo na mga iyan... ika'y magmahinga na..." ani mang Danny.... "Opo... kuya..." tumingala ito... "Tutuloy na po ako...Ate!!!.." pagpapaalam sa isang pinagpiyestahan... "Ehh amang... teka muna ga..." ang Inang Tentay "Bakit po..." natigilang Lando "Pakihatid muna si Inang..." sa napamintanang Aling Cisa na nakangiti kay Lando "O-Oho.. 'te..." napapamulahan ng mukha ang Lando kapag ito'y nakakapaharap kay Aling Cisa...

Mula noon nang mga sandling nagaganap ang mga pagkakataong sila ni Lando at Aling Cisa na nagpapalitan ng pakiramdaman sa sarili... matinding iwas ang mga mata ni Lando dito... at kapag nagkakaharap ay normal na pinipilit ni Lando ang pakikiharap... marunong na itong manimbang sa lahat ng bagay... lalo na sa maseselang iyon... na napagtutuonan ng pansin...
ItutuloyAng Magsasaka ni Eugene David Vera
Ika-3ng bahagi

***********
Ang natuklasan ni Lando - ang pagiging ganap na niyang Lalake na binata na nga... ang di niya maipaliwanag na nararamdaman.
***********

Sa bahay nina Lando... di mapakali... biling baliktad... pinapawisan na parang nilalagnat... di mapakni sa isipan ang mga natanim sa kaniyang utak... ang mga ipinamalas ni Aling Cisa... mga kilos na alam niya na malapit na sa darangan ng tukso... ngayon ay parang sinisilaban lagi ang katawan... sa dis-oras ng gabi, nanaog ang Lando... naupo sa sipi ng mga Sagingan... sa upuang kawayan na pahingaan ng matanda o siya kapag walang ginagawa... Nanariwa sa ala-ala ang mga tagpong iyon... nang naliligo si Aling Cisa... nang nanonood na kaharap si Aling Cisa na nakapa-idlid kuno... nagsimulang pumisil ang kamay ni Lando... nakatulala ito... nandoon ang diwa... naglalakbay... pumapailan-lang... minumuni-muni ang mga tanawing iyon... na nakapagpapainit ngayon sa kaniyang katawan... di niya ito maipaliwanag.... Bakit ano ito... ngayon lang ito nakakaramdam ng ganitong init... kakaiba sa nilalagnat... at di namamalayan ni Lando... nakakapag-paigting ang mga paglamas niya... kakaiba ang tigas ng kaniyang hawak-hawak... hanggang sa nagagawa niya itong pabilisin... taas baba... lapirot at pisil... na ngayon sinubukang sakalin ng todo... napapikit ang Lando... nanariwa ulit ang mga iyon na nagpasalin-salin sa kaniyang balintataw... nagsalarawan lahat iyon... nandoong naglaro sa isipan ang kaulayaw na Si Aling Cisa... Si Gina... "Aaaahhhh..." napamulagat siya... nagtalsikan ang katas sa kaniyang alaga... mistulang dalag na nagsuka ng kinain... kinilabutan siya... kinilig... sinalat ang dagta na naiwan sa kaibuturan ng butas ng kaniyang ari... malinaw,... medyo malagkit...

Ito ay kung tawagin... unang buslo ng pagkalalake sa unang patak... malinaw na parang tubig... inamo'y niya ito... wala pang amoy... nandoong nanatiling nagtutumigas ang Ari... di niya maipaliwanag ang mga pangyayaring iyon... gustohin niyang magtanong... ano ito... kakaiba... Umaalpas na ang ka-innosentihan ni Lando... nananaliksik na ito... sa di niya makuha ang kasagutan... muli niya itong ginawan na tulad ng kaniyang pagpisil-pisil... matigas parin ito... iba ang sensasyon na dulot ng mga lapirot sa kaniyang matigas na ari... Tumingala ulit... binalikang isa-isa ang mga inilarawan ng kaniyang imahinasyong iyon... kaulayaw sa diwa si Gina... ang Kababata... subalit matimbang ang mga naglalarawan na natanim sa isipan niya ang hiyas ni Aling Cisa... mga malalago na buhok... sinakal ulit ang ari... dinadahan-dahan... nang ito'y mistulang nagpupumiglas na dalag... saka inunti-unting binibilisan... napa-unat ang mga paa nito... at sa pag-uulayaw nila ni Gina... sasalit sa isipan si Aling Saling.. ang mga pagbubukabukaka niya... ang Hiyas na nagtatawag ng tukso... "Aaahhh...aahhh..." nagtutumalsik ulit ito... soo'y sinapo na niya ang mga katas na nagtalsikan na galling sa kaniyang ari... pinagpapawisan siya... hindi niya isiping ito'y ihi lamang... hindi mapanghi... lalo'ng hindi madilaw.... Inaaninag niya ito sa liwanang ng pusikit ng buwan sa gabi'ng iyon... tanging Aso niyang alaga lamang ang nakakasaksi sa sandali ng pagtuklas niya ng isa na siyang ganap na binata... Di niya man ito maapuhap.. ang kasagutan.. iisa ang nasa isip.... "AA..ang-sarap..." at nagdudumali na ito'y nag-unat... di alam kung saan ito patutungo... "Aah... gabi na...bukas na lang..."

Si Lando hanggang pag-tulog... dala-dala ang alalahaning iyon... ang mga tanong na iyon... na hindi matumbok ang totoong sagot... "Binata na siya..." namuo na at nakabuo na ng totoong nasa at malisya sa katawan... nananig na ang mga pagmumuni-muni.... Ang pagkakatulala... pag-iisip.... At ang pagiimahinasyon... at ang Di niya kailan man natutunan sa kung sino ang nagturo na sadyang siya lamang ang nakatuklas... ang pagsasarili...
Itutuloy...
Ang Magsasaka ni Eugene David Vera
Ika-4ng bahagi

****** ang kapilyuhang salaysay ng isang inosente... mga nakakatuwang pamamahagi sa kababata... ang karanasan o unang karanansan sa pagkabinata.
******

Tuwi-tuwina... kapag nagkakaroon ng mga pagkakataon... inuulit-ulit ito ni Lando... sa bukid sa pastulan "Panoy... putsa may sasabihin ga ako..." atubili, pailing-iling habang sakay sa likod na nanginginaing baka... "Bakit... aga ga yun?!" ang nakikinig na kababata "Kagabi eh... ewan ko... ako yata'y naihi o ano yun..." iniliko ang usap o kuwento sa totoong nangyari dahil parang nahiya "Ang alin..." ika ni Panoy "Akoy' nanaginip ay,... kaulayaw ang Artistang si Janice de Belen... " sa natatawang pagsasalaysay na ganoon ding sabik sa pakikinig ang Panoy "Ay paano.?!" Naghihintay sa susunod "...Ako daw ang katalik eh bigla naman sa pagpasok naring ari... ahahaaa..." natatawa "ay siya... ituloyy!!!" naaazar na Panoy "Biruin ay... ako'y parang naihi.... Pero isip ko'y antigas eh..." na ibig sabihin ay "... di baga't di ka makaka-ihi ng iyong ari ay matigas?!!" tanong ng isang inosente... "Ah siya ga?!... at paano ka'ng maiihi noon.?!" Tanong din sa tanong "Pero kaiba yata... aking nasalat ay, di mapanghi... madulas na malinaw..." at napahagalpak ng tawa ang Panoy "Aaahhahaaa... ay..!!! yaon ay Tamod ga!!!" ika ng Panoy na siniguro'ng iyon na nga "Tamod ikain mo ba?!..." ang napamanghang Lando "Ay dili baga iyon ay makakabuntis kapag nasok sa butas ng babae...?!!!" na nagpati-anod sa pag-iisip ng malalim "Ay.. siya nga..." ang Panoy "Bakit ga.?! Ay ngayon mo lang ba iyon naranasan?!!!" ang paglibak ng isang nakaranas na ng pagsasarili... "Ay ewan... kagabi eh,... nasubukan ko lang..." ang nagugulumihanan "Ay siya.. Lalo ka ga'ng tatangkad niyan... pampalaki daw iyon kapag iyon ay lagi na... mababanat daw ang mga ugat...Aahahahaaa..." sarap sa kakatawa ang Panoy na matamang sa likod na nakarinig ng kuwentuhan.... Si Aling Cisa na galling kina Inang Tentay "Oy... Lando... paroon ka mamaya't ang binhi ay ibilad ha?!..." ika sa namutla at nagulat na nagpapastol "opo Ate..." nagtinginan ang Panoy at Lando... umiwas ang dalawa at nagpasa dalisdis na...

"Ay Lando... si Gina ga ay iyong Syota?!" ani Panoy "Di pa oyy... kakahiyang magsabi eh..." ika ni Lando "Pero ga siya'y gusto mo ga?!!" paniguro ni Panoy na totoong may Gusto din kay Gina... "Siyempre ah... eh natiyempo laang..." ang natatawang Lando "Tiba-tiba ka doon kung iyon ay.... " binali ang susunod at "...Ehhmmm.. ahahahaa..." idinaan sa tawa ang ibig sabihin ay .... Kapag iyon ay sa kaniya maranasan ang panaginip daw... "Loko mo... ay di iyon ay buntis agad..." ang nangising Lando... "Aba'y iyo ga'ng I-exercise iyan... nang lalong matatag at di ka agad talsikan kapag sa una... aahahaaaa..." magata ang halakhak ni Panoy na parang guro na nagtuturo sa bata... na ni hindi man lang din nakaranas ng totoong sexual intercourse... "Ay... ewan..." sa isip-isip naman ni Lando ay "...totoo ga naman iyon ay nasubukan ko na..."

Nang mauli ang Lando at nagtungo sa kamalig na kinalalagyan ng mga Binhing Gabi para magbilad... matamang muling makapang boso ng di sinasadya kay Aling Cisa na umiihi sa batalan ng kusina na sa lakas ng pagbugso ay parang naghuhugas ng bigas sa pagtapon ng tubig sa paglagaslas nito... na sa pag-unat sa pagtayo ay kita niya ang pagtaas ng panty nito... matamang masusing sinilip ni Lando mula sa Kamalig na kinaroroonan... napasandal at muli ay nagsalarawan ang mga noon pang nakitang ari ni Aling Cisa... napahimas sa alagang madaling nabuhay... hinilod ito... at di nagluwat ay inilabas... saka inalis ang guwantes sa isang kaliwang kamay... pinisil-pisil... at nang mapatingala... saka niya ito nasakal ng paunti-unti... napapabilis at napapahigpit ang pagkakasakal niya dito... "Aaahh..." napapa-ungol ang Lando... at muling sumasagi sa imahinasyon ang kababatang Gina... papalit agad ang wangis ni Aling Cisa... saka ito mapapabilis ng taas baba sa alaga... saka di niya aasahang pana-uhin... si Aling Cisa na nagbukas ng Pintuan ng kamalig... di napuna agad ni Lando iyon... at "Ayy.. Lando... nahakot mo na baga ang..." medyo natigilan ang Aling Cisa sa di aasahang eksena... "Eh, Ate..." sa napakapit sa sako ng Gabi "Ako'y napapa-ihi... saglit po Ate...!!!" na matindi ang pagkapamutla na animo'y nakakita ng multo sa pagka-gitla... na isa namang bagay na ikinamangha ni Aling Cisa... dahil hawak ang Galit na alaga.... Kita iyon ni Aling Cisa... na totoo ding namutla at si Aling Cisa din ay nagulat mismo... agad napatalilis ang Lando at doon na napakunwang umihi sa tagiliran ng kamalig sa natatakpan lamang ng isang puno ng saging na sabah... napasilip si Aling Cisa ng bahagya... kita nito na wala ni patak ng Ihi... pero "Ehmmpptt..." pinipilit ni Lando, walang lumalabas... kundi ang naunsiyame na pagsasarili ay doon na naabutan... piniga niya ng lihim at maiikling mga urong sulong... saka nagtilamsikan... "Ahmmppp..." impit nito ang di maipaliwanag sa kasarapan ng mga likidong nagtilamsikan... doon namangha sa pagkakasilip ang Aling Cisa... natuonan niya ng pansin iyon... sa kaniyang pagsilip... kitang-kita niya na nilabasan si Lando... tinayuan ng balahibo si Aling Cisa... "Ahh... ganap ng binata ang Loko..." napabulong ito...napangiti na bagaman siya sa mga oras na iyon ay pinawisan ng malamig... Agad ay bumaba ng kamalig si Aling Cisa "Eh.. Lando... tapusin mo na ga are at ng makahabol sa init ng araw..." at agad itong umalis na ipinalagay na walang alam o natuklasan... "opo ate..." ika niya at saka nagharap at nagtungo muli sa taas ng kamalig...

Di kawasa'y ganoon na nga... na kapag napag-iisa'y nagsasarili ang Lando at minsan isang tanghali ay nagpapahinga matapos hatiran ng pagkain nina Aling Cisa at Gina sa gulod na nililinis na pagtatamnan ng gabi... sa ibaba ng mga ugat na punong Lumboy (Duhat) alas tres (3:00pm) at nagpasa burol ang Aling Cisa at Gina para tignan ang ilan sa mga naipatanim sa mga kasama...(Upahang mga tao)... at napadaan ang dalawa doon sa kinaroroonan ni Lando... "Teka lang at gigisingin ko si Lando..." nagpa-iwan sa pilapil ang Gina na pinagmamasdan lamang ang Tiya na palapit kay Lando "Lando!!!..." paggising niya ditto... at lumapit pa sa mismong kinahihigan nito... kita niyang nakapatakip ang sobrero sa mukha ni Lando... Alam nitong pagod dahil madaling araw palamang ng lumusong sa pagbubungkal... at tinapik si lando sa bisig "Lando.!!! A-ang baka...?!" sa pagkapatda niya... dahil tila tulala sa pagkagising ang Lando... naalimpungatan... napaatras ng kaunti na nakaramdam ng pagkapahiya ang Aling Cisa... dahil natitigan ang Napapatusok na Alaga nito... galit na galit... dahil totoong nakita niya ito nang nag-unat ang Lando... Namutla at pinawisan agad ang Aling Cisa... iba ang naramdaman... kinilabutan siya... "Eh.. Lando!!! ang Baka... di mo maalintana eh manginain ng maisan... at iwasang mahuli iyon..." pag-aalala 'daw' sa nandoon naman ang baka na nanginginain na isinuga ni Lando... "Ah..!!! Ate... opo..." at napalingon ang Lando sa Baka.. na inakalang nakahulagpos sa tali.... "Nariyan lamang po..." ika sa napatdang Aling Cisa... at saka lamang ito nagbalik sa kinaroroonan ni Gina nang makatalikod ang Lando para kunin ang Sinuga'ng Baka...

Mula nang ito'y masubukan ni Aling Cisa.... Sa natuklasan kay Lando... at sa mga sandaling napapatitig sa alaga nito na madalas na mahuling "TIRIK", galit o namumukol... nagpapgpapawisan siya at kinikilabutan... kung noon ay si Lando ang Nasusurpresa... nagyon... siya ang parang binubuhusan ng Suka... Kaya madalas si Aling Cisa ay parang sumupag dumulog sa Burol at dalisdis sa paanan ng bundok na inaasarol ni Lando... at di niya ito kalimutang daanan kapag sa burol galling para bisitahin ang bagong tanim na Gabi...

Isang Hapon ng dumating ang matinding buhos ng ulan... sumilong ang Aling Cisa nang abutan ito mula sa paghahatid ng pagkain kay Lando.... Sadyang noon ay wala pa si Gina na dapat kasama sa paghatid sa bukid... ala una (1:00pm) na nang ito'y maihatid... parang palipas na ang nahabol na gutom ng binata... sa katamtamang ginawang Liliman (Shade) na inatipan lamang ng Dahon ng Tuyong anahaw... siya ay lumilim... si Lando, sa pagkakataong iyon ay nakahanda... nakasalakot na naka-suot ng panangga ng ulan na kung tawagin ay "Kalapiyaw" ito'y yari sa dahon ng Anahaw na itina-TAP na paikot sa katawan na nakatali sa leeg... parang kapote kung baga... na nagsisilbing panangga kahit sa malakas na ulan ay di ka agad mababasa... Sanay na kasi ito sa mga ganoon... matapos itong kumain... at sa biglaan nga na pagbuhos ng ulan... nanakbo din at doon ang tungo sa ginawang silungan... ginawa iyon sa tuwing uulan ng malakas ay doon nanganganlong... natatabingan lamang ito ng malaking punong mangga at Lumboy o Duhat... at isang tood lamang na kasiyang upuan ng isa o dalawa kung magsiksikan... ito'y ginawa nila ni Panoy... ang kababatang pastol din...

Nakita agad nang paparating siya si Aling Cisa na di pa pala agad ding naka-alis... "Ay.. Ate... nariyan ka pa pala..." pero ngiti lamang ang tugon ni Aling Cisa at "Akala ko'y di bubuhos agad ang ulan aey..." ika naman... "Eh basa yata kayo ate...?!" malasakit ni Lando "Hindi naman... kaunti laang..." pero halata naman na giniginaw sanhi ng malalakas na hampas ng hangin... At huhubarin ni Lando ang suot at itatapi kay Aling Cisa... "Are muna nang di ikaw matalsikan ng ulan..." alok niya... pero sa sandaling iyon ay na out of balance si Aling Cisa nang ito'y isusuot dapat... dahil sa di nakitang nakatayo'ng tood doon... na napaatrasan niya... nasalo ni Lando agad ang papatumbang Aling Cisa... nabitawan ni Lando ang Kalapiyaw... nahagip niya ito sa Likod na tama lamang dahil iaabot na sana paikot... at ang Aling Cisa ay Napakapit ng mahigpit sa Baywang ng Binata na napataas ang isang paa na tumama sa pagitan ng paa ni Lando na naghiwalay sa pag-antabay sa kaniya... at buti na lang ay nakakapit si Lando sa usling sanga ng Lumboy kaya di sila agad natumba... at matulin ding nakahakbang ang isa nitong paa... at doon din napasadlak ang paa ni Aling Cisa na napaipit ng kaunti ni Lando sa pagitan ng Hita... at pagka-unat dahil mabilis ang pangyayari... napadaiti ng husto ang harapan ni Aling Cisa na naka-saya lamang ng may kanipisan... bagay sa suot ng isang naghahatid lamang ng pagkain sa isang nagsasaka... at dahil sa mahigpit na kapit ni Aling Cisa sa baywang na sabay ng matinding pagkadaiti ng harapan nito... mainit ang pagkakalapat na ramdam ni Lando... ang Tambok at malambot na tumama sa kaniya at eksakto sa kaniyang may katabaan at medyo mahabang Alaga na agad kumislot na parang higanteng nagulat at napapitlag agad... Ramdam din ni Aling Cisa iyon... na nagpa-putla naman sa kaniya... Sa hampas ng hangin at alinsabay ng ulan... agad na nabasa si Aling Cisa... at ipinanangga na ni Lando ang Katawan... umikot siya na sa direction ng hangin ito pumwesto para di tuluyan na mabasa si Aling Cisa na napatitili ng bahagya kapag nahahampas ng hangin... medyo may ginaw... pero napag-iinit sa katawan nilang pareho na nandoon pang nakalapat... napapahalukipkip ang Aling Cisa na nagkukubli sa medyo malapad na balikat ni Lando... Pero di maiwasan ni Lando na mag-init... ang Kaniyang alaga na tuluyang nagbangon na... umigting agad na parang pinupulikat... di iyon nakaligtas sa pakiramdam ni Aling Cisa... dahil nagtatama ito sa kaniyang hiyas... Ang Lando tuloy ay di naka-iwas... sa halip na ilayo ito... natotoo niyang lalong isiksik... at lalo na nang ang Kalapiyaw na isinusuot ay hawak-hawak lang niya na di maitali-tali... at nandoong panaka-naka na nag-iikot sila na sumusunod sa hampas ng hangin... ang aling Cisa ay napatatangay sa init na nararamdaman ni Lando... at nang umusad si Lando "Eh.. Ate... umurong tayo sa puno ng Mangga para di ka mabasa ng tuluyan..." alok niya na matamang masasandalan nilang dalawa na kung saan ay nandoon ang nakabaon na tood na nagsisilbi na upuan... tuluyang napayakap ang Aling Cisa kay Lando... gininaw "Lando.. ang Ginaw..." na idinaiti pang lalo ang katawan sa dibdib ni Lando... pero halata narin kay Aling Cisa ang lalong pagsidsid ng harapan nito sa harapan ni lando... sa ayos nilang iyon.... Na nawawalan na nang ulirat si Lando sanhi ng kakaibang nararamdaman... at higit nang ang diwa ay nandoon na sa panulukan ng "PAG-I-IMAGINE"... napasapo ang kamay ni Lando sa puwetan ni Aling Cisa... lalo nitong inilapat ang harapan... napataas ang puwet tuloy ni Aling Cisa at napatingkayad... "Ahhh... Landohh..." ang Aling Cisa ay natangay na din... hindi sanhi ng hangin... kundi sanhi ng init na nanggagaling kay Lando... nilalagnat si Lando... tinatalo nito ang basa ng ulan na humahampas sa kaniyang likod... "Aaaaahhh...Ate Cisahhh..." si Lando na nagbaba ng Zipper ng Short na maong na suot... at agad niyang pinupog ng halik ang Aling Cisa sa Leeg... at sa tood ito isinandal ang puwet pero nananatiling nakatayo ang dalawa... at si Aling Cisa ay di na nakapagpigil sa sarili.... Nakalimot na rin... tinulungan ang Lando... abala ang bawat isa... at nagtaas ng isang paa si Aling Cisa... dinaklot ni Lando ang laylayan ng saya at ipinataas niya ito... dinukot agad ang Saplot ni Aling Cisa... agad itong ipinaibaba... at ang isang paa ni aling Cisa na panhik panaog sa tapi ni Lando... napatataas lalo ito hanggang baywang... lalo na't kapag napapasaklit ang kamay ni Lando sa puwetan ni Aling Cisa para lalong idaiti ito papalapit sa kaniyang nag-uumigting na galit na alaga... Sabik kapuwa ang Dalawa...

Si Lando na Baguhan na hanggang imahinasyon lamang naisasagawa ang mga init at umiimbento lamang ng pagsasagawa ng "Sex" sa sariling pag-iisip... heto na ngayon na kaniyang isinakakatuparin ang Theorya na iyon.... At Si Aling Cisa na kulang sa pagdilig at attention... heto na napapapunan sa isang binata na bago pa lamang manunuklas....

At agad... isinadyok ni Lando ang Kaniyang galit at tirik na alaga sa nagsisimulang mamasa na hiyas ni Aling Cisa... "Aaahhhh... Hu-huwag kang magmadali ga Landoohhh..." ani Aling Cisa... dahil ang Lando sa kasabikan ay Napapa-apura na malasap ang di pa niya natitikmang eksena at karanasang yaon... na ngayon lamang ito mararanasan...

Ang Magsasaka ni Eugene David Vera
Ika-5ng bahagi


***********
Ang unang karanasan ni Lando.... Sa pagkahaling at sa tagpong di sinasadya... sa Lilim ng Puno at Silungan... ang naganap sa unang lugso ng init ni Lando kay Aling Cisa...
***********

"Oohhh...Aahhh" ang mga anas ni Lando na mariing itinatarak ang galit na galit na alaga... nasasabik sa kakaibang nararamdaman.... Higit sa normal ang init ni Lando... nakakapaso ito.... Lalong nakakadarang... baliktad ang mga pangyayari... siya ang nakadarang kay Aling Cisa... Inabot ni aling Cisa ang Tirik na alaga ni Lando na hindi maitama-tama sa butas ng yungib ni Aling Cisa... at nang maitutok ito sa kaniyang sariling butas... inalalayan parin hanggang sa maramdaman niya ang muling pag-sadyok ni Lando paitaas.... Napaangat ang puwet at napakapit lalo ang nakapamaluktot na isang paa na halos lumagpas sa baywang ni Lando... mas nasasarapan si Aling Cisa... nagsimulang maglawa ang hiyas ni Aling Cisa... lalong napakapit ang kamay nito sa balikat ni Lando na napapa-ipit sa kili-kili... nakapatingkayad lalo ang Aling Cisa... nagpaubayang nakapatingala dahil nananalasa ang mga halik din ni Lando sa leeg ni Aling Cisa... at nang ang ulo ng alaga ni Lando ay lumagpas sa kuwelyo ng kuweba ni aling Cisa... "Aaaahh...Ooohhh... " umulos ng sunod-sunod na ang Lando "Oohhh.. Landooohhhh...Aahhhh..." napapabiling ang ulo ni Aling Cisa... sa pagkakasalpak na ng lubusan ng ari na Tirik ni Lando kay Aling Cisa... Lalong nagpangatog sa kabuoang kalamnan ni Aling Cisa ito... at sa sunod-sunod na pag-uulos ni Lando.... Na minsan ay napapadahan-dahan... humihingal sa gitna ng alimpuyo ng ulan... sinasabayan ang buhos nito at hampas ng hangin... animo sila ay nagsa-shower habang nagsi-SEX... napakasarap ng pakiramdam ni Aling Cisa na di niya nalasap sa piling ni Mang Danny...

"Ahhhh... Ma-mmalapit na kohhh..." at napabuhat niya ang katawan ni Aling Cisa... iniupo niya ito sa nakatayong tood "Ahhhh...Oohhh...aahhh" ang ungol na napakakawalan na rin ni Aling Cisa.... Malapit na sila kapuwa sa sukdulan.... Dalawang paa na ang nakataas na nakasampay na sa isang bisig ni Lando ang isa... samantalang ang isa ay mahigpit na nakapulupot na parang sawa na umaantabay sa bawat kadyot ni Lando... Halos mabuwal sa pag-uga ang nakatayong tood... malalim man ang pagkakabaon nito.... Pero sa mga indayog na likha ni Lando ay napapa-uga ito... "Aahhh...aahhhh..." at sa napakadiing huling kadyot ni Lando na halos mapitpit ang puke ni Aling Cisa "Aahhhhhh....." sumambulat ang katas ni Lando "Ahhh... Landdooohhhh...." Kasunod ng pagsambulat din ng lawa sa bunganga ni Aling Cisa... kapuwa nakarating sa rurok ng ligaya ang dalawa... hingal na hingal ang Lando... pinapawisan sa gitna ng alimpuyo ng ulan... at mahigpit na napayayakap ang Aling Cisa sa isang inalagaang "MAGSASAKA nila"... at
nandoong nakatutok ang nguso pa ni Lando sa Leeg ni Aling Cisa na kasabay na lumalasap pa lamang sa unang karanasan sa pakikipag-talik... at ito nga... kay Aling Cisa niya ito naisagawa... na tama din na sa mga pagsubok at mga pag-akit ni Aling Cisa kay Lando.... Heto ang sadyang nagtama sa dalawa... ang pagkakataon na sa isang buhos ng malakas na Ulan ito'y naisakatuparan... "Aaahhh...Oohhh..." ang kapuwa hingal, nanatiling nakapadiit parin ang ari ng dalawa.... Sinisimsim hanggang sa kahuli-huliang daloy ng kapuwa katas na pinagsasaluhan... nang manamlay na ang bawat isa... saka nakaramdam ng pagkahiya ang Lando... gayon din ang Aling Cisa... pero... ang matanda ang una na nag-alo ng pagpapawi ng pagkahiya sa sarili at pangamba... "Huwag kang mag-alala Lando..." pinawi ang takot sa dibdib ng binata "Tayo lang ang nakaka-alam nare ha?!..." at saka unti-unting hinuhugot ni Lando ang nakabaon na alaga... na nagpapakislot parin sa kalamnan ni Aling Cisa "aahhh..." sa huling hugot nito na para bagang ayaw pang alisin o ipaalis ni Aling Cisa sa pagkakabaon nito sa kaniyang naglalawa at namumuwalang ari... patuloy sa pagdaloy ng tubig sa hiyas ni aling Cisa... kitang-kita ito ni Lando habang hinuhugot ang ari... na napagmamasdan niya ng taimtim... talagang inaalam lahat... dahil nga naman... ito ang kauna-unahan niyang karanasan sa pakikipag-talik... at sa ganoon pang pagkakataon... walang plano.... Kundi basta na lamang umusbong sa kanila... ang noong mga pakiramdaman at subukan.... Ay heto na ngayon ang katotohan... nag-unti-unting nagkalasan ang mga paa ni Aling Cisa kay Lando... at ang Tela na nakasampay sa leeg ni Aling Cisa ang nagsilbing pamunas sa mga dagtan na nangingilid sa kaniyang singit at hiyas... pero kita sa tindig ni Lando... kita parin ang di natitinag na Alaga.... May tigas parin ito... at pinunasan ni Aling Cisa ang troso na nakapanuro ni Lando... napapapikit si Lando habang pinupunasan ito... at sa pagtuwid ni Aling Cisa "Lando... binatang-binata kana... mag-iingat ka ha?!..." tumango ang Lando "Huwag kang mag-alala... walang makaka-alam..." maririing habilin sa kaniya "Huwag kang mahiya..." at tinitigan ang binata na nakayukayok ang ulo na halata ang hiya sa nagawa.... "Lando..." nilalambing ni Aling Cisa na hinahagod sa likod ang Binata "Isang tanong laang..." ika sa binata "gusto mo rin ba ang nangyari o hindi..?!!!" namula ang Lando na tang lamang ang tugon "Gusto mo rin baga?!!" ulit na paniniguro "Oho..." at nangiti ang Aling Cisa "Lando... sino ang nasa isip mo noon..." di ito itinuloy "ang alin ho ga?!..." usisa ni Lando na nagtataka kung ano ang tinutukoy "Noon..." at ibinulong "Sa kamalig..." at kinurot ng mariin si Lando sa braso at hinid binibitawan hanggat walang sagot "Ehh... kayo..." pagtatapat "Sa paano...??" tanong pa ulit "Nakikitaan ko kayo... madalas..." at tiyak na iyon ni Aling Cisa.... Dahil iyon pala ang paraan ni Aling Cisa para magbangon ang Binata mula sa pagkaka-idlip nito ng matagal at mabagal na pagtubo sa kalinangan ng isip... Lalo na sa pagbibinata nito... At heto na nga.... Tuluyang naggisiing lahat.... At tamang kay Aling Cisa ito natupad...